Programe de instruire pentru profesioniști

Programe de instruire pentru profesioniști

Programe de instruire profesioniști în domeniul prevenirii și combaterii violenței asupra femeii și copilului se adresează atât personalului asociației cât și profesioniștilor din alte servicii sociale publice/private partenere.

Profesioniştii care lucrează cu femeile şi copiii victime ale violenţei, trebuie să cunoască faptul că violenţa în familie nu este o infracțiune însă anumite acțiuni (lovirile, hărțuirea, violul marital, etc) sunt. Așadar, ei să ştie cum să răspundă şi să furnizeze sprijinul potrivit fiecărei situații. Formarea în cunoașterea aspectelor violenței în familie ar trebui să fie parte integrantă în formarea universitară și nu curs facultativ din pregătirea şi specializarea fiecărui grup de profesionisti care prin munca lor se ocupă cu femei şi copii abuzaţi.

Asemenea grupuri sunt profesioniştii care lucrează în justiţie, poliţie, medicină, educaţie, asistenţă socială etc.

Prin intermediul rețelei de suport a a lucrătorilor din domeniul violenței în familie de la nivelul Mun. București am reușit să facilităm accesul victimelor violenței în familie la serviciile oferite la nivel local și să îmbunătățim modul în care acestea sunt tratate. Mai este cale lungă până la a trata cu respectul cuvenit orice victimă, indiferent de forma de abuz la care a fost supusă, dar considerăm că o dată cu apariția și implementarea Ordinului de Protectie vizibilitatea problematicii și tratarea acesteia precum și a victimelor cu respect și profesionalism s-au îmbunătățit în mod considerabil.