Legislație

Legislație
Legea 217 din 2003, modificată prin Legea 25 din 2012, publicată în Monitorul oficial al României, partea I, nr. 156 din 13 martie 2012

Legea nr. 217 din 22 mai 2003, republicată pentru prevenirea și combaterea violenței în familie reglementează dispozițiile generale și specifice referitoare la situațiile de abuz în interiorul familiei precum și principiile conform cărora se realizează protecția și promovarea drepturilor victimelor acesteia. Pentru mai multe detalii click aici.

 

Capitolul IV din Legea 217 din 2003, modificată prin Legea 25 din 2012, publicată în Monitorul oficial al României, partea I, nr. 156 din 13 martie 2012,  privind Ordinul de protecție

Ordinul de protecție este o hotărâre judecătorească civilă prin care se pot decide anumite măsuri de siguranță pentru a proteja victima de agresor pentru o perioadă determinată de timp. Printre aceste măsuri, legea enumeră:

  • evacuarea temporară a agresorului din locuința comună
  • reintegrarea victimei în locuința comună
  • obligarea agresorului la păstrarea unei distanțe minime
  • interzicerea oricărui contact cu victima
  • referirea agresorului și a victimei către servicii specializate de asistență psihologică, etc.

Pentru a solicita un ordin de protecție este necesară completarea unei cereri tip ce trebuie înregistrată la judecătoria de pe raza teritorială în care victima își are domiciliul sau reședința. Emiterea ordinului de protecție se bazează pe dovezi ale violenței la care a fost supusă victima precum: certificatul medico-legal, procesul verbal de constatare de la poliție sau doi martori la incident, care nu sunt membri de familie.

Găsiți cererea tip aici.

 

Convenția de la Istanbul

Statele membre ale Consiliului Europei și ceilalți semnatari ai prezentei, reamintind Convenția pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale (STE Nr. 5, 1950) și Protocoalele sale, Carta Socială Europeană (STE Nr. 35, 1961, revizuită în 1996, STE Nr. 163), Convenția Consiliului Europei privind Lupta împotriva Traficului de Ființe Umane (CETS Nr. 197, 2005) și Convenția Consiliului Europei pentru Protecția Copiilor împotriva Exploatării Sexuale și a Abuzului Sexual (CETS Nr. 201, 2007);

Citește conținutul Convenției de la Istambul aici.

 

Decizie CCR mediere

Decizie nr. 266 din 7 mai 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 200 din Codul de procedură civilă, precum și celor ale art. 2 alin. (1) și (12) și art. 601 din Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator.

Vizualizează decizia CCR aici.

 

Hotărâre nr. 49 din 19 ianuarie 2011

Hotărârea nr. 49 din 19 ianuarie 2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea și intervenția în echipă multidisciplinară și în rețea în situațiile de violență asupra copilului și de violență în familie și a Metodologiei de intervenție multidisciplinară și interinstituțională privind copiii exploatați și aflați în situații de risc de exploatare prin muncă.

Citește mai mult aici.

 

Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului

Republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 159 din 5 martie 2014 Republicată în temeiul art. V din Legea nr. 257/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 607 din 30 septembrie 2013.

Pentru mai multe detalii click aici.

 

Legea nr. 211 din 27 mai 2004

LEGE Nr. 211 din 27 mai 2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor. Text actualizat în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României.

Citiți legea aici.

 

Proceduri ce cuprind politici de protecție a copilului și a victimei

Citiți aici.